פינוי שוכר בבית משפט
פינוי שוכרים וסילוק יד

פינוי שוכר בבית משפט

 פינוי שוכר מפר בשיטה משולבת

שלב א'- פינוי השוכר בבית משפט

 • הגשת תביעת פינוי לבית המשפט המוסמך תוך 24 שעות.
 • לנתבע ישנם 30 יום להגיש כתב הגנה.
 • כ-חודש וחצי מתחילת התהליך יתקיים דיון הוכחות שבסופו יתקבל צו פינוי כנגד השוכר המפר.
 • בדיון יפסוק בית המשפט כנגד השוכר הוצאות שכר טרחת עורך דין.

שלב ב'-פינוי השוכר בהוצאה לפועל

 • ככל והשוכר לא מפנה את הנכס הגם שיתקבל כנגדו צו פינוי אנו נפעל כנגדו בהוצאה לפועל למימוש פסק הדין.
 • פתיחת ההליך והנפקת אזהרה כנגד החייב לפינוי המושכר.
 • ככל ולא פינה נבצע תיאום עם משטרת ישראל וקבלן הוצאה לפועל על מנת לפנותו בכוח.
 • יום הפינוי מלווה בשוטרים בשכר וכן משאית הובלות והחלפת צילינדר.

של ג'- תביעה כספית כנגד השוכר

 • לאחר שנקבל את החזקה במושכר נבצע כימות של כלל החובות שצבר החייב ונגיש כנגדו תביעה כספית.
 • אם הסכום אותו הוא חייב הוא עד ל-33,000 ש"ח עורך הדין ימליץ ללקוח לחסוך את שכר טרחתו של עורך הדין ולתבוע את השוכר בתביעות קטנות
 • אופציה נוספת היא מימוש הערבויות של השוכר ככל וישנן בהוצאה לפועל.

 

פינוי שוכר בבית משפט בהרחבה.

 

זכאות להליך מהיר לתביעה לפינוי מושכר

הליך תביעת פינוי מושכר חל על שכירות שאינה מוגנת שזה רוב מקרה השכירות בימינו. שוכר שאינו מוגן המפר את ההסכם הפרה יסודית מזכה את בעל הנכס לפעול בהליך תביעה לפינוי מושכר. חשוב לציין כי כדי שבעל הנכס יוכל לממש את ייחודיותו של ההליך קרי ההליך הכי קצר שקיים היום בבית משפט הישראלי יצטרך הוא לתבוע אך ורק את סעד הפינוי. ככל וישנם חובות נוספים לשוכר מומלץ יהיה לחכות לאחר קבלת החזקה במושכר ואז ניתן לכמת את גובה החובות והנזקים של השוכר ולתבוע אותם בתביעה כספית נפרדת. אם גובה החובות הינו עד ל33000 שח יהא ניתן לתבוע בתביעות קטנות ולמעשה לייתר את עלות עורך הדין בתביעה הכספית

חשוב לדעת שפינוי דייר מפר ו/או דייר סרבן הינו אך ורק באמצעות בית משפט ואין כל דרך אחרת לפנותו. זהו סכסוך אזרחי ומי שאמור להכריע בו זה בית משט אזרחי בלבד אין משמעות ללכת להתלונן על השוכר במשטרת ישראל וכד' ובטח לא לפעול בכוח עברייני וכד'

שלבי ההליך

 1. הכנת כתב תביעה עי עורך דין מומחה שבו יפורט העובדות ההפרות של השוכר והראיות –     חשוב לציין כי בשל היותו הליך מהיר נדרש כבר בשלב ההגשה לצורך את כל הראיות התומכות בתביעה כי לאחר מכן זה יהיה רק באישורו של בית משפט
 2. החתמה על תצהירי עדות ראשית-התובע יחתום על תצהיר שבו הוא מאמת ומאשר את כל העובדות המצוינות בכתב התביעה ומאומת בפני עורך דין חשוב לציין כי תצהיר זה בעצן הינו עדות ראשית בבית משפט וכשיגיע שלב ההוכחות בבית משפט הוא יחל  בחקירה נגדית.
 3. הגשת כתב תביע לבית משפט – עורך הדין יגיש את כתב התביעה לבית משפט ויקבל מספר תיק מספר הליך
 4. המצאת כתב התביעה לנתבע. – מיד לאחר קבלת מספר תיק נדרש להמציא לנתבע את כתב התביעה בהמצאה עי שליח משפטי מקצועי  להלן האפשרויות בהמצאה. קבלת כתב התביעה עי הנתבע וחתימתו שקיבל- קבלת כתב התביעה וסירובו לחתום שקיבל-השליח יחתום על תצהיר המציין זו וזה מבחינת החוק נקרא המצאה מלאה- ישנם מצבים שהנתבע לא נמצא בבית- השליח יבקר שלוש ביקורים במועדים שונים ואם אין מענה יבצע הדבקה של המעטפה וזה בבחינת המצאה מלאה.
 5. הגשת כתב הגנה – לנתבע ישנם 30 יום להגיש כתב הגנה ככל ויוגש כתב ההגנה לתובע ישנם 15 יום להגיש כתב תשובה להגנה אך לא חייב.  ככל והנתבע לא הגיש כתב הגנה בתוך 30 הימים ניתן יהיה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה קרי צו פינוי מהנכס וכן פסיקת הוצאות שכר טרחת עורך דין והוצאות הליך.
 6. דיון הוכחות – ככל והנתבע הגיש כתב הגנה במועד יתקיים דיון כשבועיים לאחר מועד הגשת כתב הטענות האחרון קרי כחודש וחצי מתחילת ההליך בכפוף ליומנו של בית משפט. בדיון תבוצע חקירה וחקירה חוזרת על תצהירו של התובע ושל הנתבע.
 7. פסק דין- לאחר סיכומי הצדדים יפסוק לרוב בית משפט פסק דין האם הוא מורה על פינוי וכן יפסוק הוצאות להליך

פרוייקטים בתחום

בית פרטי צמוד קרקע, סירקין 16 חולון (בשיווק)

לעמוד הפרוייקט

דירת מגורים ברחוב רמת ים 4 הרצליה פיתוח (בשיווק)

לעמוד הפרוייקט

טריפלקס מגדל השחר גבעתיים (פרויקט בשיווק)

לעמוד הפרוייקט

שאלות ותשובות

כמה זמן לוקח הליך פינוי מושכר בבית משפט עד לקבלת פסק דין

מרגע המצאת כתב התביעה לנתבע/ה ישנם 30 יום עד להגשת כתב הגנה וכשבועיים לאחר מכן מתקיים דיון הוכחות בבית משפט שבסופו לרוב מתקבל פסק דין לפינוי השוכר.

במידה והשוכר/ הנתבע אינו מקיים את פסק הדין ואינו מפנה

במצב שכזה נדרש לפנות כנגד הנתבע בהוצאה לפועל. התפקיד של הוצאה לפועל הינו להוציא לפועל את פסק דינו של בית המשפט.

איך מתבצע הליך הפינוי בהוצאה לפועל

הליך הפינוי משולב עורף דין, קבלן הוצאה לפועל, ומשטרת ישראל. כך שבסופו של הליך מפונה הנתבע בכוח מהבית שלכם.

מה קורה לגבי החובות שצבר השוכר

אם אין ערבויות נדרשות מומלץ לחכות עם התביעה הכספית לאחר קבלת המפתח והחזקה במושכר. לאחר קבלת המפתח אם סכום החוב של השוכר אינו גבוה מ33,000 ₪ ניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות ולחסוך את עלות עורך הדין בייצוג

מי משלם לי את הנזק בתשלום שכר טרחת עורך הדין

בסוף דיון ההוכחות ומשעה שהתקבל פסק דין לפינוי בית משפט פוסק הוצאות שכרר טרחת עורך דין ואגרות ושליחים לרוב זה מקזז את עלות שכר טרחת עורך הדין לתביעה בבית המשפט

האם ניתן לבצע מהליכים שרירותיים כנגד השוכר כגון ניתן חשמל ומים גז החלפת צילנדר ועוד

בשום פנים אין לפעול כך מדובר באקט פלילי שיכול לסבך אתכם בהליכים פליליים ואף לקבלת צו הרחקה מבתכם היקר

מהן העלויות הנלוות לתהליך הפינוי

ישנה אגרה בסך של 669 שח ועלות שליח כ120 שח באזור המרכז להמצאת כתב התביעה לנתבע

מהו היתרון בליווי של עורך דין המומחה בפינוי מושכר

בהליך זה ישנה חשיבות לעורך דין המייצג זאת בשל ההליכים וסדרי הדין המיוחדים הכרוכים בייחודו של התהליך. שכירת עורך דין המומחה בתחום מבטיחה הליך קצר ומהיר ללא עלויות נוספות.

מהן היתרונות לבחור דווקא בהליך של תביעה לפינוי מושכר בבית משפט

זו הדרך הזולה המהירה והיעלה לפנות שוכר מפר במדינת ישראל, המחוקק נתן את דעתו על הבהילות ועל המשמעות של הזמן לפינוי שוכר השוכר המפר ולכן אלו הם סדרי הדין המהירים ביותר בבית משפט בישראל

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בוואטסאפ