service-hero-image
שאלות ותשובות

תביעת פינוי מושכר בבית משפט

כמה זמן לוקח הליך פינוי מושכר בבית משפט עד לקבלת פסק דין

מרגע המצאת כתב התביעה לנתבע/ה ישנם 30 יום עד להגשת כתב הגנה וכשבועיים לאחר מכן מתקיים דיון הוכחות בבית משפט שבסופו לרוב מתקבל פסק דין לפינוי השוכר.

במידה והשוכר/ הנתבע אינו מקיים את פסק הדין ואינו מפנה

במצב שכזה נדרש לפנות כנגד הנתבע בהוצאה לפועל. התפקיד של הוצאה לפועל הינו להוציא לפועל את פסק דינו של בית המשפט.

איך מתבצע הליך הפינוי בהוצאה לפועל

הליך הפינוי משולב עורף דין, קבלן הוצאה לפועל, ומשטרת ישראל. כך שבסופו של הליך מפונה הנתבע בכוח מהבית שלכם.

מה קורה לגבי החובות שצבר השוכר

אם אין ערבויות נדרשות מומלץ לחכות עם התביעה הכספית לאחר קבלת המפתח והחזקה במושכר. לאחר קבלת המפתח אם סכום החוב של השוכר אינו גבוה מ33,000 ₪ ניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות ולחסוך את עלות עורך הדין בייצוג

מי משלם לי את הנזק בתשלום שכר טרחת עורך הדין

בסוף דיון ההוכחות ומשעה שהתקבל פסק דין לפינוי בית משפט פוסק הוצאות שכרר טרחת עורך דין ואגרות ושליחים לרוב זה מקזז את עלות שכר טרחת עורך הדין לתביעה בבית המשפט

האם ניתן לבצע מהליכים שרירותיים כנגד השוכר כגון ניתן חשמל ומים גז החלפת צילנדר ועוד

בשום פנים אין לפעול כך מדובר באקט פלילי שיכול לסבך אתכם בהליכים פליליים ואף לקבלת צו הרחקה מבתכם היקר

מהן העלויות הנלוות לתהליך הפינוי

ישנה אגרה בסך של 669 שח ועלות שליח כ120 שח באזור המרכז להמצאת כתב התביעה לנתבע

מהו היתרון בליווי של עורך דין המומחה בפינוי מושכר

בהליך זה ישנה חשיבות לעורך דין המייצג זאת בשל ההליכים וסדרי הדין המיוחדים הכרוכים בייחודו של התהליך. שכירת עורך דין המומחה בתחום מבטיחה הליך קצר ומהיר ללא עלויות נוספות.

מהן היתרונות לבחור דווקא בהליך של תביעה לפינוי מושכר בבית משפט

זו הדרך הזולה המהירה והיעלה לפנות שוכר מפר במדינת ישראל, המחוקק נתן את דעתו על הבהילות ועל המשמעות של הזמן לפינוי שוכר השוכר המפר ולכן אלו הם סדרי הדין המהירים ביותר בבית משפט בישראל

פינוי מושכר בהוצאה לפועל

כמה זמן לוקח הליך הפינוי בהוצאה לפועל

מרגע פתיחת התיק ועד לפינוי באמצעות משטרת ישראל כ- חודש וחצי עד חודשיים

האם צריך לשכור קבלן הוצאה לפועל

מרגע שעורך הדין המלווה את התיק מבין כי השוכר לא יתפנה מרצון, נדרש לשכור קבלן הוצאה לפועל אשר יפעל ביחד עם עורך הדין ומשטרת ישראל

האם צריך לשלם למשטרת ישראל

בוודאי. נדרש לשלם לשוטרים בשכר. עלות שוטר כ250 שח לשעה. כמות השוטרים משתנה בהתאם לסוג הפינוי ולמורכבותו

מה קורה לגבי החפצים של השוכר

לרוב החייבים מוצאים פתרון לזה במועד הפינוי אך לעיתים רחוקות על המשכיר לשאת בתשלום אחסון החפצים

מי משלם לי את הנזק בתשלום שכר טרחת עורך הדין+ קבלן הוצאה לפועל+ משטרת ישראל

כל ההוצאות בסוף יושתו על החייב הן באמצעות תביעה כספית נפרדת והן באמצעות שכר טרחה שנפסק בתיק הוצאה לפועל

מה קורה ביום הפינוי

קבלן הוצאה לפועל עם משטרת ישראל יפנו את החייב בכוח, הקבלן יגיע למעמד עם משאית הובלה. לאחר פינוי כל החפצים יחליף הקבלן צילנדר לדלת הכניסה ומרגע זה מקבל המשכיר את החזקה החוקית לנכס שלו.

מהן העלויות הנלוות לתהליך הפינוי

ישנה אגרה בסך של 186 שח. עלות קבלן הוצאה לפועל ועלות משטרת ישראל

רישום פרצלציה

מה פירוש המילה פרצלציה?

פרצלציה רצונית הינה חלוקה של הקרקע בהסכמת כל הבעלים שבקרקע. רה-פרצלציה אי איחוד וחלוקה של הקרקע שלא בהסכמת הבעלים

יש חלקה בבעלותי ואני מעוניין לדעת האם אני יכול לבצע פרצלציה?

לשאלה זו יצטרך עורך דין מומחה בתחום בליווי מודד מוסמך לבצע היתכנות ביצוע בטרם יציאה לדרך הבדיקה הנדרשת האם התב"ע והוועדה המקומית מאפשרת את ביצוע החלוקה הנדרשת. עורך הדין ייתן דעתו על הפן המשפטי הכרוך בפעולת הפרצלציה ורישומה בטאבו ומודד מוסמך יתן דעתו על הפן התכנוני בביצוע הפרצלציה

מה זה תצ"ר?

ביצוע פרצלציה נעשה באמצעות תוכנית לצרכי רישום ובשמה תצ"ר. התשריט בעצם מפרט את כל החלוקה התכנונית של החלקה ו/או החלקות באתם לתב"ע ו/או לחלוקה של הצדדים. על גבי התצ"ר תחתום הוועדה המקומית והמרכז למיפוי ישראל וככל ונדרש רשות מקרקעי ישראל והבעלים.?

לאחר שהתצ"ר מוכנה מהן הפעולות הנדרשות?

לאחר חתימות הוועדה המקומית והמרכז למיפוי ישראל עורך הדין נדרש לבצע רישום התצ"ר בטאבו. הליך הרישום הינו מורכב מאוד ונותן את דעתו על כל השינויים המשפטיים והתכנוניים שנגרמו ערב חלוקת הקרקע. הרישום בטאבו ישקף בעצם את המצב היוצא קרי המצב החדש בנסח הטאבו.

מהי טבלת איזון והקצאות?

שרשות מקומית ואו רשות תכנון אחרת נדרשת ליישם תוכנית מתאר מסוימת לעיתים כחלק מהתהליך נדרש להפקיע מבעלים מסוימים ולא דווקא בעלים פרטיים חלקים מסוימים מהחלקה בבעלותם וזאת לצורך דרך כביש פאר ציבורי ועוד. טבלת האיזון וההקצעה מבהירה את זכויות הבעלים במצב הנכנס ובמצב היוצא קרי איזה מגרשים הוקצו עבורם בתב"ע החדשה ככל ונדרש איזון קרי חלופת תשלום פיצויים להקצאה ל מגרש יציין זאת בטבלת ההקצאה והאיזון. בתהליך רישום הפרצלציה מסמך זה קרי טבלת האיזון הינה בעצם המסמך החשוב ביותר שעל פיו יישק דבר ועל פיו יבוצע רישום הזכויות.

איך מתבצעת הפקעה לצורכי ציבור ע"י הרשות המוסמכת

שכחלק מחלקה ו/או חלקה נדרשים לצורכי ציבור במסגרת התב"ע כגון מעבר של כביש או בית ספר או פסי רכבת ועוד הרשות המוסמכת מפקיעה על פי חוק את אותה חלקה ו/או חלק מהחלקה כשהליך ההפקעה נעשה עי רשות מקומית נדרשת היא לבצע פרסום. תהליך הפרסום מתחיל בהודעה על הפקדת תוכנית סעיף 123 לחוק התכנון והבניה לאחר מכן הודעה ע"פ סעיפים 5 ו7 לחוק התכנון והבנייה האומרת שחלקה זו נדרשת לצורכי ציבור ועל הנפגעים ישנה אפשרות להשיג על כך לאחר כשלושה חודשים הרשות המקומית מפרסמת הערה על פי סעיף 19 לחוק התכנון והבנייה קרי מכריזה היא בזאת על רכישת הזכות הקניינית ב הקרקע באמצעות ההפקעה

ייעוץ בוואטסאפ ייעוץ בוואטסאפ